Vrije plaats vanaf juni 2020

Voordat uw kind kan starten in ons kinderdagverblijf moet je volgende procedure volgen.


 1. De aanvraag

  De aanvraag van een opvangplaats kan via de website, telefonisch of persoonlijk bij de verantwoordelijke. Voor een online aanvraag, dient u onderstaand formulier in te vullen.


 2. Een infoavond/inschrijving

  Bij toezegging van een opvangplaats wordt u uitgenodigd voor een infoavond in het kinderdagverblijf. Tijdens deze infoavond krijgt u een rondleiding en worden er concrete afspraken gemaakt. U kunt dan ook van de gelegenheid gebruik maken om nog extra vragen te stellen. De schriftelijke overeenkomst wordt overlopen en ondertekend. Uw opvangplaats is pas definitief gereserveerd bij het ontvangen van de waarborg.


 3. Intrede

  Tijdens deze Intrede leren de ouders, het kind en de opvang elkaar nog beter kennen. De laatste praktische zaken worden overlopen zoals de wenpreiode. Ook het kindfiche wordt ingevuld, waarmee we zo goed mogelijk op de hoogte willen zijn van het ritme van uw kind en de gewoontes van het gezin.


 4. Wenperiode

  Elk kind èn gezin heeft het recht om te wennen aan een nieuwe omgeving. Daarom maken wij gebruik van enkele wendagen. Deze wendagen kunnen samen met de ouders zijn of zonder de ouders. In samenspraak met de verantwoordelijke worden deze wendagen afgesproken naargelang de momenten in de groep. Deze wendagen moeten plaatsvinden vòòr de aanvankelijke startdatum.