Pimpampukje biedt dagopvang voor 25 kinderen (in 2 leefgroepen) tussen 0 en 3 jaar en vakantieopvang voor kinderen tot en met 6 jaar. Naschoolse opvang is ook mogelijk indien de kinderen gebracht kunnen worden naar Pimpampukje.
Vanaf heden loopt er een proefproject voor occasionele zaterdagopvang en nachtopvang. Meer info hierover vindt u hier.

We zijn open op weekdagen van 7u tot 18u30 met uitzondering van feestdagen, brugdagen en verlofdagen.

Pimpampukje is een inclusieve opvang dit wil zeggen dat kinderen met een specifieke zorgbehoefte ook welkom zijn bij ons! In samenwerking met Meditas kunnen kinderen extra begeleiding of ondersteuning krijgen indien gewenst of noodzakelijk.

 

Huishoudelijke reglement
In het huishoudelijke reglement staat informatie en afspraken met betrekking tot de opvang. Hierin staat alle info die je als ouder moet weten over Pimpampukje en onze werking. Het huishoudelijke reglement kan steeds via mail verkregen worden.

 

Maandprijs

Pimpampukje hanteert een forfaitaire maandprijs berekend op basis van de aanwezigheidsdagen. De maandprijs is een all-in prijs ook luiers! In deze maandprijs zitten feestdagen, verlofdagen en de respijtdagen/afwezigheidsdagen al reeds verwerkt. Dit wil zeggen dat u alle maanden hetzelfde maandbedrag betaald, ongeacht afwezigheden of verlofperiodes. Zo komt u niet voor verassingen te staan en betaald u elke maand hetzelfde bedrag (exclusief bijkomende kosten).
Bij een ziekte langer dan 1 week, met doktersattest, wordt de ziekteperiode afgehouden van de volgende factuur met respectievelijk 15 euro per ziektedag.


In het belang van het kind hanteert Pimpampukje een minimum van 3 ingeschreven volledige dagen/week zodat kinderen zich thuis kunnen voelen. Bij een kortere opvang merken we dat kinderen moeite hebben om aan de opvang gewoon te worden

In deze maandprijs zit alles inbegrepen:


- Maaltijden

- Verzorgingsproducten

- Pampers

- Gebruik van slabbetjes, handdoeken,..

- Persoonlijke slaapzak

- Bedlinnen

- Knutselmateriaal

- Eenmalig koortswerende medicatie

- Zonnecrème

- Individuele opvoedingsondersteuning


Via het groeipakket krijgt u een kinderopvangtoeslag van 3.23 euro/dag. Deze toeslag wordt u maandelijks uitbetaald door de uitbetalers. Meer info hieromtrent vindt u via kind en gezin of deze website.


De kosten van kinderopvang kunt u elk jaar inbrengen in uw belastingen. Hiervoor geldt een maximum van 11.20€/dag per kind. Elk jaar ontvangt u hiervoor een fiscaal attest van Pimpampukje.


Er wordt een waarborg gevraagd om uw kindplaats te reserveren. Zo bent u zeker van een plaats in Pimpampukje. Deze waarborg krijgt u integraal terug bij het einde van de opvang.